Faaborg-Midtfyn
Faaborg-Midtfyn Kommune har netop indgået aftale med Falck om løsning af opgaver med brandslukning, uheld med farlige stoffer, frigørelse og lignende opgaver, der relaterer til redningsberedskabet

Forbedret redningsberedskab i Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune har netop indgået aftale med Falck om løsning af opgaver med brandslukning, uheld med farlige stoffer, frigørelse og lignende opgaver, der relaterer til redningsberedskabet.

Aftalen blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 11. december og den træder i kraft den 1. januar 2013. Aftalen er indgået for en periode på 10 år, hvor det tidligere har det været almindeligt at indgå aftaler for en periode på 4 år. Fordelen ved en længere løbetid er blandt andet, at det bliver nemmere at sikre en fornuftig udskiftning af det kørende materiel. Vi ved eksempelvis allerede nu, at der skal indsættes en ny automobilsprøjte på station Faaborg og en ny drejestige på station Ringe i 2017 som erstatning for forældet materiel.

”Aftalen er med til at sikre en god kvalitet i vores redningsberedskab,” siger beredskabschef Gerner Nielsen, ”og den forlængede løbetid giver os bedre muligheder for at fastholde det meget rutinerede og velfungerende brandmandskab, der er tilknyttet brandstationerne i både Faaborg og Ringe”.

Risikobaseret dimensionering
Som led i processen med den nye kontrakt er der udarbejdet en revideret risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det har medført ønske om at indføre en anden model for førsteudrykning i området vest for Nr. Broby.

Med den reviderede risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet og den nye kontrakt med Falck, er det tanken at indsætte en Hurtig Slukningsenhed (HSE) på station Ringe. Denne specielle brandbil udmærker sig ved hurtig acceleration og høj fart. De undersøgelser, der er lavet under processen med den reviderede dimensionering, viser udrykningstider for HSE´en frem til området vest for Nr. Broby på under 20 minutter, som er fastlagt som maksimal udrykningstid i den risikobaserede dimensionering. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal udføres 3 prøveudrykninger til relevante adresser i det aktuelle område for at eftervise udrykningstider under 20 minutter. Hvis udrykningstiderne viser sig ikke at holde sig inden for denne tidsgrænse, er det tanken fortsat at indgå aftale med Assens Kommune om dækning af området fra station Glamsbjerg.

Kæderedning som permanent taktik
Som noget nyt - og forholdsvist ukendt på Fyn - bliver der i løbet af første kvartal 2013 implementeret en særlig metode - kaldet ”kæderedning” - ved frigørelse af fastklemte ved trafikuheld. Metoden har været anvendt i Norge i mange år. Den er indført i Nordjylland over de seneste ca. 3 år og er blevet introduceret i enkelte kommuner på Fyn. Nu skal metoden indføres i Faaborg-Midtfyn Kommune som en permanent taktik. Det er en yderst effektiv metode til hurtigere at frigøre fastklemte. 

Samlet forbedring af serviceniveauet
Den nye kontrakt med Falck og den reviderede risikobaserede dimensionering vil være med til at sikre et generelt højere serviceniveau for redningsberedskabet i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kort sammenfattet forbedres serviceniveauet således:

  1. Der indsættes HSE på station Ringe. HSE´en sikrer hurtigere udrykningstid i de områder af kommunen, hvor det med den nuværende dimensionering har været vanskeligt at efterleve udrykningstider på maksimalt 20 minutter
  2. Implementering af kæderedning
  3. Der indsættes en ekstra vandtankvogn på station Faaborg
  4. Mandskabet på bådberedskabet på station Faaborg øges med 1 mand, så der afgår 3 mand med redningsbåden
  5. En nyindkøbt generator sættes i drift
  6. Automobilsprøjterne udstyres med specielle ”tågesøm”, der er meget effektive ved brand i eksempelvis et stråtag
  7. Det kørende materiel udskiftes på en fornuftig måde
  8. Brandmandskabet udstyres med tidssvarende ”bippere”.

Hvis du vil vide mere om kontrakten med Falck eller den reviderede risikobaserede dimensionering er du velkommen til at kontakte beredskabschef Gerner Nielsen på tlf. 7253 2102, mobil 7253 2152 og e-mail gerni@faaborgmidtfyn.dk.